پنل کاربری

لیست کارگزاری‌های بورس تهران

لیست کارگزاری‌های بورس تهران

لیست کارگزاری‌های بورس تهران همراه با اطلاعات آن‌ها را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید.

 

نام شرکت کارگزارینام مدیر عاملشماره ثبت نزد سازمانتاریخ ثبت نزد سازمان بورسمرکز ثبتوب سایت
آبانمصطفی حقیقی مهمانداری۱۰۶۴۵۱۳۸۷/۱۰/۰۴تهرانwww.aban.net
آبتین استاکمقصود عباسی مخشری۱۰۸۰۸۱۳۸۹/۰۷/۲۴قزوینwww.abtinstock.com
آپادانامحمدکاظم مهدوی۱۰۶۸۸۱۳۸۷/۱۲/۲۶قزوینwww.apadanabroker.com
آتی ساز بازارحسین مساح بوانی۱۰۶۴۲۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانhttp://atc.rhbroker.com
آتیهحمیدرضا دانش کاظمی۱۰۶۳۵۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.atieh-broker.com
توسعه معاملات کیاناحسان مرادی۱۰۶۷۳۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.als.irbroker.com
آراد ایرانیانعبداله سالم۱۰۶۲۰۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانwww.aradbourse.com
آرمان تدبیر نقش جهانبهادر شمس۱۰۶۲۴۱۳۸۷/۰۶/۰۳اصفهانwww.armanbroker.ir
آرمون بورسصادق قاسمی۱۰۶۸۵۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.armoonbourse.com
دانایان پارس(آریا بورس)علی رستگار مقدم۱۰۶۵۱۱۳۸۷/۱۰/۰۴مشهدwww.arya-bourse.com
آریا نوینعلی مولایی ساری قیه۱۰۷۳۳۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.arianovinbroker.com
آفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی)علی اصغرزاده صادق۱۰۷۶۸۱۳۸۸/۱۲/۱۲تهرانwww.mesbroker.com
آگاهمحمدرضا سرافراز یزدی۱۰۶۹۳۱۳۸۷/۱۲/۲۷ساریwww.agahbroker.ir
اردیبهشت ایرانیاناردشیر مردان پور پینوندی۱۰۶۵۹۱۳۸۷/۱۰/۲۱اصفهانwww.oibourse.com
ارزش آفرین الوند (بدره سهام)مصطفی رضایی۱۰۷۳۵۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.arzeshafarin.ir
ارگ هومنمحسن عباسلو۱۰۷۱۳۱۳۸۸/۰۳/۰۴کرمانwww.argbroker.com
اطمینان سهممحسن صارمی۱۰۶۹۸۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.etminansahm.com
امید سهمنادر خسروی قوجه۱۰۶۲۱۱۳۸۷/۱۰/۰۴رشتwww.omidsahm.com
امین آوید۱۰۶۵۸۱۳۸۷/۱۰/۱۶تهرانwww.aminbc.com
امین سهممرتضی شریفیان۱۰۶۳۴۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.aminsahm.com
ایران سهمسیمین دخت میردامادی۱۰۶۴۶۱۳۸۷/۱۰/۰۴تهرانwww.iransahm.ir
ایساتیس پویاعلیرضا رعیتی شوازی۱۰۶۹۷۱۳۸۷/۱۲/۲۷یزدwww.ipb.ir
ایمن بورستیمور ابوحمزه۱۰۶۱۰۱۳۸۷/۰۴/۰۱کرمانwww.imenbourse.ir
بازار سهامملک محمد یحیائیان۱۰۶۰۳۱۳۸۷/۰۲/۲۳تهرانwww.bazarsahambourse.com
بانک اقتصاد نوین۱۰۶۸۹۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.novinbourse.com
بانک پاسارگادمحمد عابد۱۰۶۵۴۱۳۸۷/۱۰/۱۴اراکwww.pasargadbroker.com
بانک آینده (تات)احمد اشتیاقی۱۰۶۶۳۱۳۸۷/۱۰/۲۶ساریhttps://babc.ir
بانک تجارتحسین مقدم۱۰۶۵۶۱۳۸۷/۱۰/۱۴تهرانwww.bt-broker.com
بانک توسعه صادراتمحمد ثریانژاد۱۰۷۱۲۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.edbibroker.com
بانک رفاه کارگرانمیثم کریمی۱۰۶۴۱۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانwww.refahbroker.com
بانک سامانحمیدرضا مهرآور۱۰۷۱۰۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.samanbourse.com
بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان)عظیم ثابت۱۰۷۱۷۱۳۸۸/۰۳/۰۶تهرانwww.sepahbourse.com
بانک صادرات ایرانمهدی کباری۱۰۷۱۴۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.saderatbourse.com
بانک صنعت و معدنمحمد مشاری۱۰۷۰۹۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.smbroker.ir
بانک مسکنمحمد مهدی بحرالعلوم۱۰۶۲۶۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانwww.maskanbourse.com
بانک ملتمهدی پورستار۱۰۶۲۹۱۳۸۷/۰۶/۲۳تهرانwww.mellatbroker.com
بانک ملی ایرانمحمدحسن ابراهیمی سروعلیا۱۰۶۱۷۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانhttp://bm.rhbroker.com
بانک کارآفرینعلیرضا فهیمی۱۰۶۶۰۱۳۸۷/۱۰/۲۵اردبیلwww.karafarinbrokerage.ir
بانک کشاورزیحیدر سلیتی۱۰۶۷۴۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.agribourse.com
باهنرفرزین ابوالعلائی۱۰۷۰۱۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.bahonarbrokerage.com
برهان سهندمجتبی بنی فر۱۰۶۷۲۱۳۸۷/۱۱/۲۹تبریزwww.bsbourse.com
بهمنسجاد عادلی۱۰۶۵۷۱۳۸۷/۱۰/۱۴مشهدwww.bahmanbroker.com
بهین پویانادر جزایری۱۰۶۷۸۱۳۸۷/۱۱/۲۹اصفهانwww.behinpouya.com
بورس ابرازسیدعلی محمودی۱۰۶۹۱۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.ebrazbourse.com
بورس بهگزینمحمدمفید چپردار۱۰۵۹۷۱۳۸۷/۰۱/۲۱تهرانwww.behgozinbroker.com
بورس بیمه ایرانمهدی محمود رباطی۱۰۶۱۹۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانwww.bimehiranbroker.com
بورسیرانمحمدرضا امیری۱۰۶۷۵۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.Boursiran.ir
پارس ایده بنیانژاک نصیری۱۰۶۳۱۱۳۸۷/۰۸/۱۵تهرانwww.pi.rhbroker.com
بانک انصار(پارس گستر خبره)محسن محمودزاده مرقی۱۰۶۶۸۱۳۸۷/۱۱/۰۵مشهدwww.ansarbankbroker.ir
پارس نمودگراسماعیل میرزایی قمی۱۰۶۱۱۱۳۸۷/۰۴/۰۲تهرانwww.parsnem.ir
پارسیانمجید سوری۱۰۶۴۳۱۳۸۷/۰۹/۲۵مشهدwww.parsianbroker.com
نگاه نوین (پگاه یاوران نوین)مهدی میرشاه محمد۱۰۶۲۷۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانwww.pegahbourse.ir
تأمین سرمایه نوین(رشد پایدار)علیرضا تاج‌بر۱۰۶۹۵۱۳۸۷/۱۲/۲۷شیرازhttp://nibb.ir
آینده نگر خوارزمی(تحلیل‌گران بصیر)حسن قاسمی۱۰۶۵۲۱۳۸۷/۱۰/۱۰زنجانhttp://kharazmibroker.com
تدبیر گران فردامحسن رحمتی۱۰۶۵۵۱۳۸۷/۱۰/۱۴قزوینwww.tadbirbroker.com
تدبیرگر سرمایهسیدعلی هاشمی۱۰۶۴۴۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانwww.tadbirgar.com
توازن بازار (فلزات توازن)محمد روحی۱۰۷۴۹۱۳۸۸/۰۹/۲۱تهرانwww.tavazonex.com
توسعه اندیشه دانامحمدحسن شمسی۱۰۷۳۱۱۳۸۸/۰۶/۱۱مشهدwww.danabroker.com
توسعه سرمایه دنیاحسنعلی بشارت احسانی۱۰۶۸۶۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانwww.tsd-broker.com
توسعه سهندکیارش هومن۱۰۶۸۷۱۳۸۷/۱۲/۲۶تبریزwww.sahandbroker.com
توسعه فردابهمن سید زارع۱۰۷۱۵۱۳۸۸/۰۳/۰۵تهرانwww.fardabroker.com
توسعه کشاورزی۱۰۷۲۸۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.tkc.rhbroker.com
جهان سهمفرشیداردبیلیون جهانی۱۰۶۹۴۱۳۸۷/۱۲/۲۷تهرانjs.rhbroker.com
حافظمهرداد خدابخش۱۰۶۷۱۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.hafezbourse.com
خبرگان سهاممحمدکفاش پنجه شاهی۱۰۶۳۸۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.khobregan.com
اقتصاد بیدارسیدرضا اعجازی۱۰۷۱۱۱۳۸۸/۰۳/۰۴تهرانwww.eghtesadbroker.com
دنیای خبرهسیدمهدی سیدمطهری۱۰۶۳۶۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.dkhobreh.com
دنیای نوینعلی قاسم نژاد۱۰۶۶۹۱۳۸۷/۱۱/۱۳تهرانwww.dnovinbr.com
“راهبرد سرمایه‌گذاری
ایران‌سهام”
حمید علیخانی۱۰۶۵۳۱۳۸۷/۱۰/۱۰تهرانwww.rahbord-investment.com
راهنمای سرمایه‌گذارانشاهرخ بدیعی۱۰۶۰۲۱۳۸۷/۰۲/۲۳تهرانwww.rahnamabroker.com
رضوییوسف پاشانژاد۱۰۶۴۸۱۳۸۷/۱۰/۰۴مشهدwww.rbc.ir
ساو آفرین (محک سهام صنایع)مهدی لاری۱۰۶۷۹۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.savbroker.com
سپهر باستانناصر کشاورز۱۰۶۶۷۱۳۸۷/۱۱/۸تهرانwww.sepehrebastan.com
ستاره جنوبامیرحسین فرجادمنش۱۰۷۳۲۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهران  http://sjbourse.com
سرمایه گذاری ملیمهدی مقدسی۱۰۶۵۰۱۳۸۷/۱۰/۰۴تهرانwww.nibi.ir
سرمایه و دانشامیرعلی مستخدمین حسینی۱۰۶۶۶۱۳۸۷/۱۱/۰۵تهرانwww.sdbhouse.com
سهام بارزنرگس افشار۱۰۶۹۰۱۳۸۷/۱۲/۲۶تهرانbz.rhbroker.com
سهام پژوهان شایانمحمد ابراهیم قربانی فرید۱۰۷۳۰۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.spshayan.com
بانک خاورمیانه(سهام پویا)علیرضا قنبر عباسی۱۰۶۱۸۱۳۸۷/۰۵/۰۵تهرانwww.mebbco.com
سهام گستران شرقمعصومه ترکمان احمدی۱۰۶۶۲۱۳۸۷/۱۰/۳۰مشهدwww.sahamgostaran.com
سهم آذینشهرزاد رفعت‌پناه۱۰۶۹۹۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.sahmazin.com
سهم آشناابوالقاسم آقادوست۱۰۶۶۴۱۳۸۷/۱۱/۰۵تهرانwww.abco.ir
بانک دی (سهم اندیش)فردین آقا بزرگی۱۰۶۰۴۱۳۸۷/۰۲/۲۲تهرانwww.daybankbroker.com
سهم یارحسن یارجانی۱۰۶۶۵۱۳۸۷/۱۱/۰۵تهرانwww.sahmyar.ir
سی ولکسمحمدرضا الهی فرد۱۰۶۹۶۱۳۸۷/۱۲/۲۷تهرانwww.seavolexkala.com
سیمابگونداود معمارزاده۱۰۷۱۶۱۳۸۸/۰۳/۰۵تهرانwww.simabgoonbourse.com
سینا  رامین ملماسی۱۰۶۷۷۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.sinabroker.com
شاخص سهامفریده رضائی۱۰۶۰۹۱۳۸۷/۰۴/۰۱تهرانwww.shakhessaham.com
شهرصفر جباری۱۰۷۲۴۱۳۸۸/۰۵/۲۶تهرانwww.bcityb.com
صبا تأمین (کیمیا سهم)وحید حسن پور دبیر۱۰۶۴۹۱۳۸۷/۱۰/۰۴تهرانwww.sababroker.com
صبا جهادعلیرضا مرادی۱۰۶۸۰۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.sjb.co.ir
ملل پویاکمال خان‌زاده۱۰۷۲۹۱۳۸۸/۰۶/۱۱شیرازwww.melalsecurities.com
فارابی (عمران)رحمان بابازاده۱۰۷۳۴۱۳۸۸/۰۶/۱۱تهرانwww.irfarabi.com
دلیران پارس (فولاد مبنا)فرزاد نبی زاده رضاییه۱۰۶۹۲۱۳۸۷/۱۲/۲۷تهرانwww.daliranbroker.com
فیروزه آسیا (معین سهم)بهنام چاوشی۱۰۷۰۰۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.firouzehasia.com
مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه)محمدعلی شریفی نیا۱۰۷۰۵۱۳۸۸/۰۲/۰۶اصفهانwww.mobinsb.com
مدبر آسیا (دهقانان خاور)مهدی حیدرزاده۱۰۷۳۶۱۳۸۸/۰۶/۲۱تهرانhttp://emodabber.com
مشاوران سهامحمیدرضا طریقی۱۰۶۳۷۱۳۸۷/۰۹/۲۴تهرانwww.kmsco.ir
مهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام)سعید ذوالفقاری۱۰۶۴۰۱۳۸۷/۰۹/۲۵تهرانwww.meibourse.com
مفیدهادی مهری۱۰۷۰۳۱۳۸۸/۰۱/۱۹تهرانwww.emofid.com  
مهرآفریناسماعیل فؤادیان۱۰۶۲۸۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانhttp://www.mehrbroker.com
نماد شاهدان۱۰۷۲۷۱۳۸۸/۶/۷تهرانwww.shahedanbroker.com
نهایت نگرفرهاد عبداله زاده۱۰۷۰۲۱۳۸۸/۰۱/۰۸تهرانwww.nahayatnegar.com
نواندیشان بازار سرمایهمحسن عینی۱۰۶۶۸۱۳۸۷/۱۱/۱۳تهرانhttps://nac.rhbroker.com
کارآمدحسین عادل زاده۱۰۶۲۵۱۳۸۷/۰۶/۰۵تهرانwww.irankbc.com
کالای خاورمیانهمحمدحسن کمال آبادی۱۰۷۲۳۱۳۸۸/۵/۱۴تهرانwww.mecbroker.ir
پیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور)عاطفه حقیقی نیا۱۰۷۳۷۱۳۸۸/۰۶/۲۱تهرانwww.ebehparvar.com
گنجینه سپهر پارتعباس سلطانی دعوی۱۰۶۷۶۱۳۸۷/۱۱/۲۹تهرانwww.sbime.ir
مدیر وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *